KONTAKTUJTE NÁS

Prodejci:

Mgr. Edita Dvorská

608 190 424

 

edita.dvorska@

vinokutnahora.cz

Prezident:

Lukáš Rudolfský

736 536 488

 lukas.rudolfsky@

vinokutnahora.cz

Manažer:

bc. Petr Javůrek

736 536 489

petr.javurek@

vinokutnahora.cz

Spolupořadatel: Agrární Komora Kutná Hora, Zemědělský Svaz ú.o. Kutná Hora, Vinné sklepy  Kutná Hora, s.r.o.

Čestné předsednictvo: Ing. Jindřich Šejvl, Stanislav Rudolfský, Ing. Jiří Čábelka, Ing. Josef Hlava

 

Užší výbor vinobraní: Ing. Josef Hlava, Ing. Miloš Buňka, Lukáš Rudolfský

 

Přípravný výbor: Ing. Luděk Radil, Ing. Josef Hlava, Ing. Antonín Šárovec, Ing. Miloš Buňka, Ing. Žaloudek, Mgr. Radek Tvrdík, Lukáš Rudolfský, Ing. Irena Andrová, Ing. Karel Tomášek.

Pořadatel: Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s., Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora

Návštěvní řád Vinobraní a Dožínek na Kačině 2020

1. Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. (Zejména hygienické zásady a pravidla s akcí spojená)

2. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek. Je zakázáno pohybovat se okraji kolonád a lézt na sloupy vedle zámku. Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.

 

3. Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

4. Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

5. Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

6. Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

7. Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

8. Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím P. Javůrka, tel. 736 536 499.

 

Na Kačině 31.08.2020 Lukáš Rudolfský - pořadatel