KONTAKTUJTE NÁS

Prodejci:

Mgr. Edita Dvorská

608 190 424

 

edita.dvorska@

vinokutnahora.cz

Prezident:

Lukáš Rudolfský

736 536 488

 lukas.rudolfsky@

vinokutnahora.cz

Manažer:

bc. Petr Javůrek

736 536 489

petr.javurek@

vinokutnahora.cz

Spolupořadatel: Agrární Komora Kutná Hora, Zemědělský Svaz ú.o. Kutná Hora, Vinné sklepy  Kutná Hora, s.r.o.

Čestné předsednictvo: Ing. Jindřich Šejvl, Stanislav Rudolfský, Ing. Jiří Čábelka, Ing. Josef Hlava

 

Užší výbor vinobraní: Ing. Josef Hlava, Ing. Miloš Buňka, Lukáš Rudolfský

 

Přípravný výbor: Ing. Luděk Radil, Ing. Josef Hlava, Ing. Antonín Šárovec, Ing. Miloš Buňka, Ing. Žaloudek, Mgr. Radek Tvrdík, Lukáš Rudolfský, Ing. Irena Andrová, Ing. Karel Tomášek.

Pořadatel: Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s., Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora

Návštěvní řád Vinobraní a Dožínek na Kačině 2020

1. Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2. Po zaplacení vstupného nebo vyzvednutí předplacené vstupenky v pokladnách každý návštěvník obdrží identifikační náramek v příslušné barvě. Náramek opravňuje ke vstupu do zóny vinobraní s možností kdykoli jí opustit a zase se do ní vrátit. Identifikační náramek musí být umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při vstupu do zóny vinobraní a při namátkových kontrolách v rámci zóny prokázat. V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do zóny vinobraní nebo z ní bude vyveden bezpečnostní službou nebo pořadatelem. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný, a to bez náhrady škody.

3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek. Je zakázáno pohybovat se okraji kolonád a lézt na sloupy vedle zámku. Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.

4. Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu do areálu. Dále jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez platné vstupenky či identifikačního náramku, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

5. Děti do 6 let vstup zdarma, ostatní platí vstupné dle ceníku.

6. Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

7. Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

8. Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

9. Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

10. Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím P. Javůrka, tel. 736 536 499.

 

Na Kačině 6.9. 2019. Lukáš Rudolfský - pořadatel