Program vinobraní 2019

Hlavní pódium Empir
- nádvoří zámku
Regionální pódium
- zámecký park za knihovnou
Dětské pódium
- zámecký park u Oranžerie

moderuje Vlasta Korec

9:30                Otevření bran areálu zámku

9:45 - 11:40       Orchestr Jaroslava Ježka
                      a Jitka Zelenková

12:00               Sváteční poledne
                      - troubené fanfáry Corni Boemi

12:01               Slavnostní zahájení, požehnání úrodě

12:05 - 12:35     Michal Karban Trio + Jana Veberová

12:45               Cena za přínos regionu
13:00 - 14:00     No Name

14:15               Slavnostní spuštění Chotkovy fontány

14:15               Vyhlášení výsledků soutěže ZLATÁ VAŘEČKA                            a ZLATÉ ZRNKO KUTNOHORSKA 2019

14:45 - 15:50      Neřež

16:00               Vyhlášení nejlepších studentů

                      SZEŠ Čáslav a SOU Čáslav

16:15               Velká cena předsedy ZOS Kačina
                      (vyhlášení soutěže o poznání vína)

16:20 - 17:35     Green Day Revival

17:45 - 18:50     Cimbálová muzika Michala Strýčka

19:00               Troubené fanfáry - slavnostní ukončení

...věnováno kutnohorským kapelám, moderuje Michal Trnka

 

10:00             zahájení

10:30 - 11:50    Pepíno Matura Band

11:50             dobrou chuť k obědu
                    - představení podávané gastronomie

12:00 - 12:30    Pepíno Matura Band

12:45 - 13:45    Classics on the Kačina
                    (Karban trio, Jana Veberová)

14:00 - 15:30    4G

15:45 - 16:45    Oliver Herran (FR)

16:50 - 17:45    Bureš Band

18:00 - 19:00    Vesper

19:00             zakončení programu

10:30 - 11:20     Dlouhý, Široký a Bystrozraký
                     (loutkové divadlo)

11:30 - 12:20     Zlatovláska (loutkové divadlo)

12:30 - 13:20    Tři vlasy Děda Vševěda (loutkové divadlo)

13:45 - 14:45     Kouzelník Roberto - zábavná show

15:00 - 16:00     Divadélko Kůzle
                     (pásmo autorských pohádek)
17:15 - 18:00     Divadélko kůzle
                     (pásmo písniček)

 

PO CELÝ DEN:

10:00 - 18:30    výstava domácích zvířat z farmy

10:00 - 17:00    degustace čerstvých hroznů
                     a lisování vinné šťávy

10:00 - 18:30     dětský park

10:00 - 17:00    naučná procházka ŠKOLA V LESE

Další doprovodný program

10:00 - 18:00          ukázka Králičího hopu

13:00 a 16:00          parkurové skákání SZEŠ Čáslav

14:00                    vystoupení HZS Kutná Hora

10:00 - 17:00           přelety vzdušné techniky
                           21. taktické základny letiště Čáslav

Dále:
Představení Škoda Kamiq
Ukázka práce s drony

Po celou dobu akce budou probíhat také individuální

prohlídky zámku Kačina - okruh 1 a 4

(vstupné 100,- / děti zdarma),v kapli je otevřena výstava

Sůl nad zlato (vstupné 55,-).

 

NÁDVOŘÍ ZÁMKU

10:00 – 18:30     přehlídka vinařů z Čech a Moravy

10:00 – 18:30     česká a mezinárodní kuchyně

10:00 – 18:30     regionální farmářský trh

PARK ZÁMKU

10:00 – 18:30     největší výstava zemědělské techniky v kraji

10:00 – 18:30     animační program
                      „Zemědělství žije aneb poznej práci sedláka”

10:00 - 18:30      trhy s řemeslnými výrobky

Návštěvní řád Vinobraní a Dožínek na Kačině 2019

1. Vstupem do areálu vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2. Po zaplacení vstupného nebo vyzvednutí předplacené vstupenky v pokladnách každý návštěvník obdrží identifikační náramek v příslušné barvě. Náramek opravňuje ke vstupu do zóny vinobraní s možností kdykoli jí opustit a zase se do ní vrátit. Identifikační náramek musí být umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při vstupu do zóny vinobraní a při namátkových kontrolách v rámci zóny prokázat. V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do zóny vinobraní nebo z ní bude vyveden bezpečnostní službou nebo pořadatelem. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný, a to bez náhrady škody.

3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek. Je zakázáno pohybovat se okraji kolonád a lézt na sloupy vedle zámku. Do zóny vinobraní mají vstup psi pouze na vodítku.

4. Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu do areálu. Dále jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez platné vstupenky či identifikačního náramku, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu o prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

5. Děti do 6 let vstup zdarma, ostatní platí vstupné dle ceníku.

6. Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

7. Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

8. Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

9. Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

10. Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím P. Javůrka, tel. 736 536 499.

 

Na Kačině 6.9. 2019. Lukáš Rudolfský - pořadatel

© 2019 Vinobraní na Kačině. Proudly created with Wix.com.